• Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują w szkole.

      Wyjątek stanowią podręczniki religii - zakup we własnym zakresie zgodnie z poniższym załącznikiem:

      Podręczniki do religii